Kā aizdedzina sērkociņu ar ūdens tvaiku?

Situācijas apraksts

Ikdienā mēs esam pieraduši, ka ūdens dzēš uguni, jo ūdenim ir liela siltumietilpība un tas aizvada siltumu no degošā materiāla. Ja ugunskurā ieliek mitru koku, tad nelielais ūdens daudzums paņem ļoti daudz siltuma no ugunskura, un ugunskurs degs lēnām vai pat nodzisīs.  Bet izrādās, ka ar ūdeni ir iespējams arī aizdedzināt koku vai citu materiālu, ja ūdeni iepriekš ļoti stipri sakarsē.

Pētāmā problēma

Vai ar sakarsētu ūdens tvaiku var aizdedzināt sērkociņu?

Darba piederumi

Karstumizturīgs trauks ar karstumizturīgu korķi, urbis, vismaz 40 cm gara mīksta metāla caurulīte, elektriskā plītiņa, gāzes deglis un ūdens, siltumizturīgi cimdi.

Darba gaita

1. ⅔ no caurules satin spirālē.

2. Korķī izurb caurumu un caurules taisno galu iestiprini korķī.

3. Piepildi apmēram ⅓ karstumizturīgā trauka ar ūdeni un aiztaisi to ar korķi. Sagatavoto trauku uzliec sildīties uz elektriskās plītiņas.

4. Kad ūdens sāk intensīvi vārīties un pa metāla caurulīti ārā mutuļo karsta tvaika strūkla, tad ieslēdz gāzes degli un karsē satīto metāla caurules spirāli. Spirāli karsē tik ilgi, līdz ūdens tvaiks kļūst pilnībā neredzams. Nekādā gadījumā nedrīkst pārbaudīt tvaika temperatūru, tuvinot tvaikam roku!

5. Kad, spirāli sakarsējot, tvaika strūkla kļūst neredzama, tad tvaika strūklā ievieto sērkociņa galviņu un pārbaudi, vai sērkociņš aizdegas. Sērkociņu turi ar karstumizturīgiem cimdiem, lai izvairītos no roku applaucēšanas riska. Ja sērkociņš tvaika strūklā neaizdegas, tad turpini karsēt spirāli. Ik pa brīdim ievieto sērkociņa galviņu tvaika strūklā un pārbaudi, vai sērkociņš aizdegsies. 

Domā un dari pats!

Pārbaudi, vai ir iespējams ar stipri sakarsētu ūdens tvaiku aizdedzināt papīra strēmeli vai tievu koka skaliņu!

Skaties video!