Siltumvadīšana

Situācijas apraksts

Skolotāja skolēniem saka: “Ja temperatūra telpā ir bijusi nemainīga ilgāku laiku, tad visi priekšmeti telpā arī būs tādā pašā temperatūrā kā gaiss.”

Juris ātri iejaucas: “Skolotāj, tā nav taisnība! Kad es vienlaicīgi pieskaros koka galda virsmai un tā metāla kājām, tad es sajūtu, ka koks ir siltāks nekā metāls!”

“Juri,” piebilst skolotāja, “pieskaroties priekšmetam, cilvēks sajūt ne tikai materiāla temperatūru, bet arī to, cik ātri priekšmets aizvada siltumu no mūsu rokas. Tādēļ koku var izmantot kā siltumizolācijas materiālu, jo tas vāji vada siltumu, bet metālus izmanto dzesētājos, kur siltums ir jāaizvada ātri.”

Pētāmā problēma

Kā pārbaudīt materiālu siltumvadīšanu?

Darba piederumi

Pulkstenis, vienāda izmēra ledus kubiņi, vairākas dažādu materiālu – koka, dzelzs, alumīnija, vara, stikla, plastmasas, akmens u. c. – gludas virsmas.

Darba gaita

1. Novieto vismaz 3 dažādas virsmas istabā uz vairākām stundām, lai izlīdzinātos temperatūra. Virsmas var būt atsevišķas plāksnītes vai arī kāda priekšmeta gludas virsmas.

2. Novieto ledu uz katras no virsmām un uzņem laiku.

3. Vēro, uz kuras virsmas ledus kūst ātrāk. Pēc cik ilga laika ledus kubiņš izkusīs uz katras virsmas?

Pārbaudi, vai materiāla biezums arī ietekmē ledus kušanas ātrumu?

Domā un dari pats!

Pārbaudi, vai materiāla biezums arī ietekmē ledus kušanas ātrumu?

Skaties video