Konkursa nolikums

Skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" atlases kārtas noteikumi 2023./2024. mācību gadā

 

1. Atlases kārta neklātienē notiek no 26. februāra plkst. 10.00 līdz 25. marta plkst. 10.00. 
2. Atlases kārta sastāv no 24 (divdesmit četriem) konkursa ekspertu sagatavotiem dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem, kas pieejami risināšanai komandas profilā.
3. Atlases kārtas laikā 3 (trīs) kārtās tiek publicēti uzdevumi – katrā kārtā risināšanai pieejami 8 (astoņi) dažāda formāta un grūtības pakāpju uzdevumi. Konkursa organizatori patur tiesības mainīt uzdevumu formātus, saglabājot uzdevumu sarežģītības pakāpi.

4. Uzdevumi tiek publicēti trīs nedēļas, katru pirmdienu:

5. Komandas uzdevumus var atvērt un aizvērt neierobežotu reižu skaitu, bet katra uzdevuma atbildi var iesniegt tikai vienu reizi.

6. Visi uzdevumi ir klasificēti četrās sarežģītības pakāpēs, un par tiem var saņemt atšķirīgu punktu skaitu:
6.1. Par pirmās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts zaļā krāsā, kā arī par komandas saliedēšanas uzdevumu, komanda var nopelnīt 1 punktu;
6.2. Par otrās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts dzeltenā krāsā, komanda var nopelnīt 2 punktus;
6.3. Par trešās pakāpes uzdevumu, kas atzīmēts oranžā krāsā, komanda var nopelnīt 3 punktus;
6.4. Par ceturtās pakāpes uzdevumu jeb uzdevumu, kur iegūt atbildi iespējams tikai eksperimentālā ceļā un kas atzīmēts sarkanā krāsā, komanda var nopelnīt līdz 4 punktiem. 
6.4.1. Punktu skaitu nosaka pēc iesniegtās atbildes precizitātes. Ja eksperimenta rezultāts nav viennozīmīgs un tas iekļaujas noteiktās statistiski pamatotās robežās, tad iegūtais rezultāts tiek vērtēts kā precīzs vai gandrīz precīzs:

7. Atlases kārtā iesniegtās atbildes tiek izvērtētas no 25. marta plkst. 10.00 līdz 28. marta plkst. 10.00.

8. Konkursa pusfinālam kvalificējas katra reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona) un Rīgas pilsētas desmit labākās komandas, kas iesildošajos jautājumos un Atlases kārtā kopā ieguvušas visvairāk punktu. Ja kādā reģionā dalībai konkursā reģistrējušās mazāk nekā 10 komandas, atlikušās vietas pusfinālā tiek piešķirtas kāda cita reģiona komandām, kas ieguvušas augstāko punktu skaitu.

9. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu un atlasīto komandu skaits pārsniedz 60, komandām, kuras pusfinālam kvalificējušās kā pēdējās, bet kurām sakrīt punktu skaits, risināšanai tiek sniegti papildu uzdevumi.

10.  Komandas, kas kvalificējušās pusfinālam, tiek paziņotas 28. marta plkst. 15.00.