Ar kādu ierīci (ierīcēm) nosaka

 • vada diametru (apmēram 1 mm)?
 • gaisa relatīvo mitrumu telpā?
 • spiedienu automašīnas riepās?

Vada diametru nosaka ar 

 • lineālu (ja vadu uztin uz zīmuļa tā, lai vada vijumi atrastos cieši blakus viens pie otra);
 • bīdmēru (gan mehānisko, gan digitālo);
 • mikrometru.

Gaisa relatīvo mitrumu telpā nosaka ar

 • higrometru;
 • psihrometru;
 • mata higrometru;
 • rasas punkta higrometru;
 • mitro un sauso termometru, izmantojot atbilstošās tabulas;
 • diviem termometriem,  izmantojot atbilstošās tabulas.

Spiedienu automašīnas riepās nosaka ar

 • manometru;
 • spiediena sensoru.

Ar barometru spiedienu noteikt nevar, jo tad barometram būtu jāatrodas riepas iekšienē.

 

 

Vērtēšanas kritēriji

Zina fizikas laboratorijas piederumu nelielu attālumu mērīšanai nosaukumus – 1 punkts.

Zina tehniskās ierīces un fizikas laboratorijas piederuma gaisa mitruma noteikšanai nosaukumu  – 1 punkts.

Zina sadzīvē bieži lietotas tehniskās ierīces spiediena mērīšanai nosaukumu. Zina fizikas laboratorijas piederuma spiediena mērīšanai nosaukumu – 1 punkts.

Piezīme: tādas atbildes kā "diametra mērītājs", "relatīvā mitruma mērītājs", "spiediena mērītājs" neko neraksturo un nevar tikt ieskaitītas kā mērierīces nosaukums konkrētiem mērījumiem.