Pulkstenis mēra laiku (attēlā).

Image

Fizikas eksāmens sākās plkst. 10:00:00.
Izmantojot attēlu, nosaki, cik ilgs laiks pagājis no fizikas eksāmena sākuma!

Par cik lielu leņķi (grādos un radiānos) ir pagriezies pulksteņa minūšu rādītājs, skaitot no plkst. 10:00:00?
Parādi spriedumu gaitu!

 Fizikas eksāmens sākas 10:00:00. Attēlā pulkstenis rāda 10:12:30. Tas nozīmē, ka no eksāmena sākuma pagāja 12 minūtes un 30 sekundes. Atbildi var pierakstīt arī citādi: 12,5 min jeb 750 s.

Viens pilns apriņķojums atbilst 360o grādu leņķim. Pilna apriņķojuma laiks ir 60 min jeb 3600 s. Lai noteiktu, par cik lielu leņķi ir pagriezies pulksteņa minūšu rādītājs 12,5 minūšu laikā, var izmantot proporciju:  \(\frac{60\space\mathrm{min}}{360^\mathrm{o}}=\frac{12,5\space\mathrm{min}}{x^\mathrm{o}}\)  vai \(\frac{3600\space\mathrm{s}}{360^\mathrm{o}}=\frac{750\space\mathrm{s}}{x^\mathrm{o}}\). No proporcijas izsakot leņķi \(x\), iegūst \(75^\mathrm{o}\).

Var spriest arī savādāk: vienas minūtes laikā minūšu rādītājs pagriežas par leņķi, kas sastāda  \(\frac{1}{60}\) daļu no pilna apriņķojuma. Pilnais apriņķojums ir 360° grādi. Tātad vienas minūtes laikā minūšu rādītājs pagriežas par leņķi \(\frac{1}{60}\cdot360^\mathrm{o}=6^\mathrm{o}\). Tad 12,5 minūšu laikā rādītājs pagriežas par leņķi \(12,5\cdot6^\mathrm{o}=75^\mathrm{o}\). 

Pagrieziena leņķi radiānos nosaka līdzīgi. Viena pilna apriņķojuma laikā minūšu rādītājs pagriežas par leņķi \(2\pi\space \mathrm{rad}\)

Pilna apriņķojuma laiks ir 60 min jeb 3600 s. Lai noteiktu, par cik lielu leņķi ir pagriezies pulksteņa minūšu rādītājs 12,5 minūšu laikā, var izmantot proporciju:  \(\frac{60\space\mathrm{min}}{2\pi}=\frac{12,5\space\mathrm{min}}{x}\)  vai \(\frac{3600\space\mathrm{s}}{2\pi}=\frac{750\space\mathrm{s}}{x}\). No proporcijas izsakot leņķi \(x\), iegūst \(x=\frac{5\pi}{12}\space\mathrm{rad}\) (var pierakstīt atbildi arī savādāk: \(x={0,42\pi}\space\mathrm{rad}\) jeb \(x={1,31}\space\mathrm{rad}\).

Atbilde: no eksāmena sākuma pagāja 12,5 minūtes. Skaitot no plkst. 10:00:00, pulksteņa minūšu rādītājs ir pagriezies par \(75^\mathrm{o}\) jeb \(\frac{5\pi}{12}\space\mathrm{rad}\)

 

 

 

 

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 68%.

Vērtēšanas kritēriji
No attēla nosaka, cik ilgs laiks pagājis no eksāmena sākuma – 1 punkts.
Aprēķina pagrieziena leņķi grādos un paskaidro, kā iegūts rezultāts – 1 punkts.
Aprēķina pagrieziena leņķi radiānos un paskaidro, kā iegūts rezultāts – 1 punkts.