Lai noteiktu šķidruma īpatnējo siltumietilpību, laboratorijā ir pieejams pētāmais šķidrums un ierīces: svari, ampērmetrs, voltmetrs, hronometrs, termometrs, laboratorijas trauki, elektriskā sildspirāle, līdzstrāvas avots, vadi. Siltuma zudumi šajā darbā nav jāievēro.

3.1. Uzraksti darba gaitas soļus eksperimenta veikšanai! 

3.2. Izmanto formulu lapu un iegūsti izteiksmi šķidruma īpatnējās siltumietilpības noteikšanai!

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Sagatavo tabulu datu reģistrēšanai!

Image

Uzraksti tabulā izmantoto fizikālo lielumu apzīmējumu nosaukumus!

 

3.1. Darba  soļi eksperimenta veikšanai:

• nosvērt šķidrumu;
• ieliet šķidrumu traukā;
• izmērīt šķidruma sākuma temperatūru;
• saslēgt elektrisko ķēdi pēc shēmas (sk. attēlu);
• pieslēgt ķēdi līdzstrāvas avotam;
• veikt sprieguma un strāvas stipruma mērījumus;
• noteikt sildīšanas laiku;
• izmērīt šķidruma beigu temperatūru.

 

3.2. Lai iegūtu izteiksmi šķidruma īpatnējās siltumietilpības noteikšanai, no formulu lapas izmanto divas formulas:

1. Formula siltuma daudzuma aprēķināšanai \(Q=cm\Delta t\), kur \(m\) – šķidruma masa, \(c\) – šķidruma īpatnējā siltumietilpība, \(\Delta t\) – šķidruma temperatūras izmaiņa. Izteiksmes \(\Delta t\) vietā var būt izteiksme \(\Delta T\), kur \(T\) – absolūtā temperatūra kelvinos, bet \(t\) – temperatūra celsija grādos. Temperatūras izmaiņa gan kelvinos, gan celsijos ir vienāda \(\Delta t=\Delta T\). Šī uzdevuma risinājumā turpmāk tikt izmantota sakarība \(Q=cm\Delta T\), lai nesajauktu laika un temperatūras apzīmējumus. 

2. Elektriskās strāvas  darba aprēķināšanas formula \(A=IU t\), kur \(I\) – strāvas stiprums ķēdē, \(U\) – spriegums starp spirāles spailēm, \( t\) – šķidruma sasilšanas laiks. 

Uzdevuma tekstā ir teikts, ka siltuma zudumu nav. Tātad, elektriskās strāvas darbs ir vienāds ar šķidruma sasilšanai izmantoto siltuma daudzumu: \(A=Q\). Ievietojot atbilstošās formulas, iegūst \(IUt=cm\Delta T\). No iegūtās izteiksmes izsaka šķidruma īpatnējo siltumietilpību \(c=\frac{IUt}{m\Delta T}\).

3.3. Tabula datu reģistrēšanai ar izmantoto fizikālo lielumu apzīmējumu nosaukumiem:

Image

\(m\) – šķidruma masa;

\(I\) – strāvas stiprums ķēdē;

\(U\) – spriegums starp spirāles spailēm;

\(t\) – šķidruma sasilšanas laiks;

\(t_1\) – šķidruma sākuma temperatūra;

\(t_2\) – šķidruma beigu temperatūra;

\(\Delta T\) – šķidruma temperatūras izmaiņa.

Vērtēšanas kritēriji

Uzdevuma risinājumu vērtē līmeņos.

3.1. Plāno eksperimentu.

Izplānotie soļi ir loģiski un secīgi. Ir ietverta lielumu noteikšana, kas nepieciešami, lai noteiktu šķidruma īpatnējo siltumietilpību. Nosauktas atbilstošās mērierīces – 2 punkti.

Pieļauta viena neliela kļūda – 1 punkts.

Veikts daļēji – 0 punkti

Zīmē shēmu  – 1 punkts. Kopā par soli 3.1. – 3 punkti.

3.2. Izraksta no formulu lapas izteiksmes, pielīdzināja divas formulas un izsaka šķidruma īpatnējo siltumietilpību – 2 punkti. Pieļauta viena neliela kļūda – 1 punkts.

3.3. Tabulā ierakstīti mērāmo lielumu nosaukumi, apzīmējumi un mērvienības – 1 punkts.

Piezīme: Mērierīču precizitāti norādīt nav obligāti.  

 

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 6 punktiem

Image

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 5 punktiem (tabula datu reģistrēšanai nav aizpildīta līdz galam). 

Image

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem (divi punkti par darba gaitu un viens punkts par formulu). 

Image

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image