Skolēnam pieejamas vairākas no vienāda materiāla izgatavotas naglas.
2.1. Uzraksti divus fizikālos lielumus, kurus izmērot viņš varēs noteikt vienas naglas blīvumu!
2.2. Kurš no tiem būtu atkarīgais un kurš – neatkarīgais lielums, ja skolēns gribētu salīdzināt dažādu
tilpumu naglas?
2.3. Uzraksti trīs fizikālos lielumus, kuri nav atkarīgi no naglas izmēriem!

2.1. Ķermeņa blīvumu \(\rho\) nosaka pēc formulas \(\rho=\frac{m}{V}\), kur \(m\) – ķermeņa masa, \(V\) – ķermeņa tilpums. Tātad, izmērot masu un tilpumu, var noteikt naglas blīvumu. 
2.2. Ja skolēns gribētu salīdzināt dažādu tilpumu naglas, tad neatkarīgais lielums būtu ķermeņa tilpums, bet atkarīgais – ķermeņa masa. Katrai naglai ar konkrēto tilpumu atbilst konkrētā masa. Var teikt, ka naglas masa ir atkarīga no naglas tilpuma. 
2.3. Fizikālie lielumi, kas nav atkarīgi no naglas izmēriem, ir daudz: blīvums, īpatnējā pretestība, kušanas temperatūra, īpatnējā siltumietilpība, īpatnējais kušanas siltums, tilpuma termiskās izplešanās koeficients, magnētiskā caurlaidība, lādiņš, induktivitāte, molmasa, paātrinājums, ar kuru nagla kristu, un daudz citi. Tādi fizikālie lielumi kā, piemēram, naglas elektriskā pretestība, siltumietilpība un līdzīgi, ir atkarīgi no naglas izmēriem un var tikt ieskatīti kā pareizā atbilde uz šo jautājumu.


 

Uzdevuma izpilde eksāmenā  67%.

Vērtēšanas kritēriji
2.1. Uzraksta gan masu, gan tilpumu – 1 punkts. Par vienu no diviem lielumiem – 0 punkti.
2.2. Uzraksta gan neatkarīgo lielumu (tilpumu), gan atkarīgo lielumu (masu). Par abiem pareizi nosauktiem lielumiem – 1 punkts. 
2.3. Uzraksta eksperimentā jebkurus trīs fiksētos lielumus, kuri nav atkarīgi no naglas izmēriem – 1 punkts. Par diviem vai par vienu fizikālo lielumu – 0 punkti.