Dotas divas pētāmās problēmas. Uzraksti katrai pētāmajai problēmai hipotēzi, kura ir eksperimentāli
apstiprināta!
Pētāmā problēma. „Kā Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, ir atkarīgs no gaisa balona tilpuma?”
Hipotēze:_____________________________________________________________________________

Pētāmā problēma. „Kā kondensatorā uzkrātā enerģija ir atkarīga no kondensatora kapacitātes, ja platēm
pieliktais spriegums nemainās?”
Hipotēze:_____________________________________________________________________________

Hipotēzē jāapraksta sakarība starp neatkarīgo un atkarīgo lielumu – kā atkarīgais lielums mainās/nemainās, mainoties neatkarīgajam lielumam.

Pirmajā pētāmajā problēmā gaisa balona tilpums ir neatkarīgais lielums, bet Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu – atkarīgais lielums. Fiksētais lielums ir, piemēram, gaisa temperatūra.

 

Pētāmajai problēmai var uzrakstīt šādas hipotēzes:

  • ja gaisa balona tilpums palielinās, tad Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, arī palielinās;
  • ja gaisa balona tilpums palielinās, tad Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, samazinās;
  • ja gaisa balona tilpums samazinās, tad Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, arī samazinās;
  • ja gaisa balona tilpums samazinās, tad Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu palielinās;
  • Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, ir tieši proporcionāls gaisa balona tilpumam;
  • Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, ir apgriezti proporcionāls gaisa balona tilpumam;
  • Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, nav atkarīgs no gaisa balona tilpuma;
  • jo lielāks ir balona tilpums, jo lielāks Arhimēda spēks darbojas uz balonu.

Nepareizo hipotēžu piemēri:

  • Arhimēda spēks, kas darbojas uz gaisa balonu, ir atkarīgs no gaisa balona tilpuma (nav norādīts, kā konkrēti ir atkarīgs);
  • ja palielina Arhimēda spēku, tad palielinās gaisa tilpums balonā (pēc izvirzītās hipotēzes sanāk, ka neatkarīgais lielums, gaisa tilpums balonā, ir atkarīgs no atkarīgā lieluma – Arhimēda spēka).

Otrajā pētāmajā problēmā kondensatora kapacitāte ir neatkarīgais lielums, bet kondensatorā uzkrātā enerģija – atkarīgais lielums. Fiksētais lielums ir spriegums starp kondensatora klājumiem.

Pētāmajai problēmai var uzrakstīt šādas hipotēzes:
• ja kondensatora kapacitāti palielina, nemainot klājumiem pielikto spriegumu, tad kondensatorā uzkrātā enerģija arī palielinās;
• ja kondensatora kapacitāti palielina, nemainot klājumiem pielikto spriegumu, tad kondensatorā uzkrātā enerģija samazinās;
• ja kondensatora kapacitāti samazina, nemainot klājumiem pielikto spriegumu, tad kondensatorā uzkrātā enerģija arī samazinās;
• ja kondensatora kapacitāti samazina, nemainot klājumiem pielikto spriegumu, tad kondensatorā uzkrātā enerģija palielinās;
• ja klājumiem pieliktais spriegums netiek mainīts, tad kondensatorā uzkrātā enerģija ir tieši proporcionāla kondensatora kapacitātei;
• ja klājumiem pieliktais spriegums netiek mainīts, tad kondensatorā uzkrātā enerģija ir apgriezti proporcionāla kondensatora kapacitātei;
• ja klājumiem pieliktais spriegums netiek mainīts, tad kondensatorā uzkrātā enerģija nav atkarīga no kondensatora kapacitātes.

Nepareizo hipotēžu piemēri:
• kondensatorā uzkrātā enerģija ir atkarīga no kondensatora kapacitātes, nemainot klājumiem pielikto spriegumu (nav norādīts, kā konkrēti ir atkarīga);
• ja samazina kondensatorā uzkrāto enerģija, nemainot klājumiem pielikto spriegumu, tad samazinās arī kondensatora kapacitāte (pēc izvirzītās hipotēzes sanāk, ka neatkarīgais lielums, kondensatora kapacitāte,  ir atkarīgs no atkarīgā lieluma  – kondensatorā uzkrātās enerģijas).

Piezīme:  dotajām pētāmajām problēmām var izvirzīt arī citas hipotēzes.

 

Izveido katrai pētāmajai problēmai vienu atbilstošu hipotēzi – 1 punkts.

Kopā 2 punkti.